Projektbeskrivning

Strykningsterapi

Strykningsterapi

En behandling för människor som ligger lågt i sin vitalitet, som t.ex vid utbrändhet eller långvariga kroniska tillstånd. Med denna behandlingsformen bygger vi upp först grundenergin och livskraften med en speciell teknik på underben och fot.

Den bygger på akupunkturens grundtänkande när det gäller energiflöde.

En behandling som gör att människor hämtar sig förvånansvärt snabbt och orkar ta tag i sin dag!

ca. 60 min 650 kr
BOKA